Norsk selskap vil tette en utslippslekkasje

Norsk selskap vil tette en utslippslekkasje

VOC fangst og benyttelse av utslippene ved lasting av oljetankere er et viktig bidrag til dekarboniseringen av skipsfarten. Vaholmen har løsningen for å unngå 60-80% av utslippene ved lasteoperasjoner ved råoljeterminaler til havs Ved å reinjisere de fangede...
Norsk selskap vil tette en utslippslekkasje

Norwegian company will plug an emission leak

Eliminating pollution and extracting its value VOC capture & utilization during loading of crude oil tankers is an important contribution to decarbonization of shipping. Vaholmen has the solution for avoiding 60-80% of the emissions during loading operation at...