Norsk selskap vil tette en utslippslekkasje

VOC fangst og benyttelse av utslippene ved lasting av oljetankere er et viktig bidrag til dekarboniseringen av skipsfarten. Vaholmen har løsningen for å unngå 60-80% av utslippene ved lasteoperasjoner ved råoljeterminaler til havs Ved å reinjisere de fangede utslippene tilbake i verdikjeden benyttes utslippenes økonomiske verdi.

Internasjonalt fokuseres det helt korrekt på å dekarbonisere skipsfarten, men fokuset er hovedsakelig på reduksjon av utslipp fra motorene og ikke på utslipp fra oljelasteoperasjoner.

Avgassing fra oljelasting utgjør millioner av tonn av CO2 – ekvivalenter – gjennom utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC – Volatile Organic Compounds) – ut i atmosfæren med lokale, regionale og globale konsekvenser.1

Norske myndigheter har satt strenge begrensinger på utslippet av VOC ved lasting av bøyelastere i Nordsjøen siden tusenårsskiftet, og effektiv teknologi har blitt utviklet og installert om bord på disse skipene. Mesteparten av dette utstyret er blitt levert av Wärtsilä Gas Solutions.

Det er ikke økonomisk forsvarlig å installere samme utstyr og systemer om bord på verdensflåten av oljetankere for bruk ved lasting av olje offshore (fra bøyer eller «sea islands»/stålstrukturer) på grunn av lav utnyttelsesgrad. Det er heller ikke realistisk å installere slikt utstyr på offshore lasteterminaler, da både fangsten og transporten av VOC tilbake til land vil være svært dyrt og teknisk komplisert.

Vaholmen VOC Recovery AS har i tett samarbeid med American Bureau of Shipping (ABS), Ulstein Design & Solutions AS og Wärtsilä Gas Solutions AS utviklet en patentert løsning for VOC fangst og lagring ved oljelasting offshore. Løsningen inkluderer et VOC-anlegg installert på et dynamisk posisjonert skip (DP2). Skipet – Vaholmen enheten – vil operere tett inntil den lastende oljetankeren og fange avgassene gjennom en slange koblet til tankerens returline for avgasser (vapour return manifold) og prosessere denne ombord i Vaholmen enheten. Produktet av denne prosesseringen – flytende VOC – kan bli kapitalisert på gjennom injisering i oljestrømmer, som energikilde til kraftverk, raffineri, etc., eller som energikilde om bord i Vaholmen enheten. Verdien av de fangede hydrokarbonene vil normalt overstige kostnadene ved driften av Vaholmen enheten.

«Forurensning er ressurser på avveie», sier CEO i Vaholmen VOC Recovery AS, Arve Andersson. «Kombinasjonen av to modne teknologier inn i et nytt og innovativt produkt muliggjør fangst og kapitalisering på verdier som ellers ville gått til spille, på en økonomisk lønnsom måte.»

«Ulstein har omfattende erfaring fra utvikling og levering av skip og skipsdesign fra mer enn 100 år. Skipet designet for Vaholmen har blitt utviklet i tett samarbeid med partene i prosjektet, og designet og systemene om bord ivaretar optimal operasjon og utnyttelse av VOC for å oppnå lave driftskostnader. Ulstein arbeider kontinuerlig for å finne måter å redusere energibehovet ved operasjon og for å finne alternative energikilder. Ved å bidra til dette prosjektet, er vårt mål å redusere utslippene fra operasjon og det er en stor motivasjon for oss skipsdesignere», sier commercial director i Ulstein Design & Solutions AS, Lars Ståle Skoge.

«Wärtsilä Gas Solutions som er etablert i Asker, er en ledende leverandør av gasshåndteringsutstyr, både på skip og på land. Siden tidlig i 2000 har vi levert 15 VOC anlegg for bøyelastere i Nordsjøen», sier General Manager Sales i Wärtsilä Gas Solution AS, Hans Jakob Buvarp.

«ABS er glade for å jobbe sammen med denne fantastiske gruppen av selskaper på et så innovativt prosjekt. Vaholmen enheten vil dekke et viktig behov ved å redusere utslipp når skipsfarten jobber for å dekarbonisere og for å møte bærekraftsmålene. Vi er stolte av å kunne bidra med vår mangeårige historie, støtte utviklingen av slike enheter med fokus på sikkerhet og innovasjon, og dette prosjektet er et perfekt eksempel på fremtiden til slike fartøy – multi-funksjonelle, bærekraftige og veldig tilpasningsdyktige til andre funksjoner, sier ABS Vice President Global Offshore Matt Tremblay.

På initiativ fra Norge og Canada har IMO nå igangsatt en prosess for å håndtere avdamp utslippene fra oljetankere gjennom en revisjon av MARPOL Vedlegg 6. Vaholmen har løsningen for å unngå mellom 60-80% av utslippene knyttet til transport og lasting av olje. Ved å reinjisere de fangede utslippene tilbake i verdikjeden, utnyttes utslippenes økonomiske verdi.

Nærmere om Vaholmen enheten

Vaholmen enheten, som kan klasses som OSV (Offshore Support Vessel) med lastekapasitet på 1 200 m3 flytende VOC eller som gasskip med lastekapasitet på 3 000 m3 flytende VOC, er blitt utviklet i tett samarbeid med Wärtsilä Gas Solution, American Bureau of Shipping og Ulstein Design & Solutions. Uavhengig av valgt løsning vil Vaholmen enheten holde DP2 klasse og utstyrt med et fleksibelt og energieffektivt kraftsystem.

Vaholmen tilbyr Vaholmen enheter gjennom tidscertepartier, salg av enheter eller via lisens til eiere og terminaloperatører, med drift av skip og VOC anlegg som tilleggstjenester.

Kontakt

Vaholmen VOC Recovery AS

Fredrik Knudsen – CCO Telefon: +47 92829441 Mail: fredrik@vaholmen.no.
Morten Mellerud – CTO, Telefon: +47 95210858, Mail: morten@vaholmen.no

Wärtsilä Gas Solution

Hans Jakob Buvarp – General Manager Sales, Telefon +47 95884388 / +47 81548500, Mail: hans.buvarp@wartsila.com
Web: www.wartsila.com

ABS

Jennifer Mire – Manager External Communications, Telefon: +1 281 877 5845 / +1 281 703 8905, Mail: JMire@eagle.org
Egil C Legland – Manager Norway, Telefon: +47 91370791 / +47 22403410, Mail: elegland@eagle.org
web: www.eagle.org

Ulstein Design & Solutions

Lars Ståle Skoge – Commercial Director, Telefon: +47 91581226 / +47 70008560, Mail: lars.skoge@ulstein.com
Tonje Øyehaug Ruud – Public Relation Manager, Telefon: +47 98683712 / +47 70008124, Mail: tonje.ruud@ulstein.com
web: www.ulstein.com


1 I fjerde IMO GHG Study 2020 section 2.2.4 estimeres total massetap for skipstransport til å være 0,124%, hvorav 0,1%poeng tapes under lasting.

Pressemeldinger

Sparebanken Sør har gitt bærekraftpris til Vaholmen

Sparebanken Sør har gitt sin Bærekrafttak-pris til Vaholmen VOC Recovery AS. Dette er en anerkjennelse av Vaholmens nyskapende løsninger for å fange inn VOC-utslipp ved lasting av oljetankere. Prisen er på 350 000 kroner. "Bærekrafttak"-prisen ble gitt til Vaholmen og...

Read in English