Sparebanken Sør har gitt bærekraftpris til Vaholmen

Vaholmen tildeles bærekraftpris. Fra venstre; regionbanksjef BM Merete Lie Seland i Sparebanken Sør, COO Alexander Lund i Vaholmen, CEO Arve Andersson i Vaholmen og regionbanksjef PM Gro Lunde i Sparebanken Sør

Vaholmen tildeles bærekraftpris. Fra venstre; regionbanksjef BM Merete Lie Seland i Sparebanken Sør, COO Alexander Lund i Vaholmen, CEO Arve Andersson i Vaholmen og regionbanksjef PM Gro Lunde i Sparebanken Sør

Sparebanken Sør har gitt sin Bærekrafttak-pris til Vaholmen VOC Recovery AS. Dette er en anerkjennelse av Vaholmens nyskapende løsninger for å fange inn VOC-utslipp ved lasting av oljetankere. Prisen er på 350 000 kroner.

“Bærekrafttak”-prisen ble gitt til Vaholmen og andre prismottakere under et arrangement i Arendal 23. oktober 2022. Juryen skriver at Vaholmens løsning har potensiale til å spare atmosfæren for enorme utslipp av CO2 fra oljebransjen. Juryen vurderer også prosjektet til å være særdeles nytenkende og innovativt.

– Det er med stor takknemlighet og ydmykhet at Vaholmen mottar denne prisen. Tilliten og annerkjennelsen som Sparebanken Sør og juryen gir til oss og våre partnere, er en stor oppmuntring i vårt daglige arbeid og produktutvikling, sier Vaholmens CEO, Arve Andersson.

Parisavtalen har som mål å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader, aller helst til 1,5 grader, sammenliknet med førindustriell tid. Med “Bærekrafttak”-initiativet ønsker Sparebankens Sør å realisere sin visjon om vekst og utvikling i landsdelen gjennom å bidra til bærekraftig utvikling innen området klima og miljø.

Under lasting av VLCC og andre tankere for råolje, blir flyktige organiske forbindelser (“volatile organic compounds” – VOC), sluppet ut i atmosfæren. Vaholmen VOC Recovery har – i samarbeid med Wärtsilä Gas Solutions, Ulstein Design & Solutions og American Bureau of Shipping – utviklet en “nøkkel-ferdig” løsning for å samle disse fordampningene. De sparte utslippene utgjør opp til flere tusen tonn med CO2-ekvivalenter for hver tankerlast. Løsningene gjør at man kan unngå opp til 60-80 % av slike utslipp som oppstår på et skip under transport av råolje. Samtidig får kunden muligheten til å realisere verdier som ellers ville gå tapt.

Sparebanken Sør – er en av landets største regionsparebank med hovedkontor i Kristiansand – har en lang tradisjon som en ansvarlig aktør og har deltatt i utviklingen av lokalsamfunn i generasjoner. Arbeidet med bærekraft er en naturlig forlengelse av rollen banken har hatt I sine snart 200 år med virksomhet.

Kontakt

Vaholmen VOC Recovery AS
Fredrik Knudsen – CCO, tlf. : +47 92 82 94 41 e-post: fredrik@vaholmen.no.
Morten Mellerud – CTO, tlf. : +47 95 21 08 58, e-post: morten@vaholmen.no

Sparebanken Sør
Merete Lie Seland – regionbanksjef BM, tlf. : +47 92 46 52 79, e-post: merete.lie.seland@sor.no

 

Pressemeldinger

Norsk selskap vil tette en utslippslekkasje

VOC fangst og benyttelse av utslippene ved lasting av oljetankere er et viktig bidrag til dekarboniseringen av skipsfarten. Vaholmen har løsningen for å unngå 60-80% av utslippene ved lasteoperasjoner ved råoljeterminaler til havs Ved å reinjisere de fangede...

Read in English